O Systemie

Inteligentny System Obsługi Maszyn i Urządzeń  (Intelligent Factory Management System) w skrócie IFMS został opracowany w celu zautomatyzowania i uproszczenia procesów eksploatacji bieżącej maszyn oraz linii technologicznych w przedsiębiorstwach. 

Zastosowanie IFMS zapewnia realizację zadań zgodnie z hamonogramem, przez właściwych specjalistów z wykorzystaniem odpowiednich materiałów i części.

Korzyści z zastosowania systemu IFMS w przedsiębiorstwie są wielowymiarowe:

  • zapewnienie wyższej sprawności urządzeń (maszyna serwisowana na czas, zgodnie z procedurami),
  • skrócenie przestojów całych linii technologicznych (IFMS wyznacza odpowiednią kolejność czynności dla urządzeń w ciągu produkcyjnym, precyzuje czas niezbędny na realizację zadań),
  • optymalizacja wykorzystania czasu pracy specjalistów (na wykonanie zadań, na przerwy oraz inne czynności nie związane z serwisowaniem urządzeń),
  • automatyczne przydzielanie zadań planowanych dla dostępnego pracownika,
  • zestawy Raportów (bieżące oraz historyczne) umożliwiające weryfikowanie stanu zaawansowania prac,
  • zarządzanie obsługą zgłoszenia usterki aż do jej usunięcia,
  • wsparcie prawidłowego procesu planowania marszruty obsługi i remontów.